ย 

World Airports Opening Dates

Atravelux Travel Tips & Advisory!

World Airports opening dates ๐Ÿ›ฉ๐Ÿ›ฌ๐Ÿ›ซโœˆ๏ธ

1. Lebanon ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง July 15, 2020

2. Bahrain ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ June 10, 2020

3. Qatar ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ June 10, 2020

4. Jordan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด July 15, 2020

5. Iraq ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ (Air Corridor) August 1, 2020

6. Iran ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท August 1, 2020

7. Egypt ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ August 1, 2020

8. Saudi Arabia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ August 1, 2020

9. Tunisia ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ August 1, 2020

10. sweat Baghdad ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ August 1, 2020

11. Japan ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต June 15, 2020

12. Northern Macedonia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ June 15, 2020

13. Lithuania ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น June 15, 2020

14. Hungary ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ June 15, 2020

15. Poland ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ June 15, 2020

16. Romania ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด June 15, 2020

17. Serbia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ June 15, 2020

18. Netherlands ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ June 20, 2020

19. Kazakhstan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ June 20, 2020

20. Albania ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ June 22, 2020

21. Bosnia and Herzegovina ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ June 22, 2020

22. Denmark ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ June 22, 2020

23. Estonia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช June 22, 2020

24. Finland ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ June 22, 2020

25. South Korea ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท June 22, 2020

26. Ireland ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช June 22, 2020

27. Kyrgyzstan ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ June 22, 2020

28. Latvia ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป June 22, 2020

29. Norway ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด June 22, 2020

30. Slovakia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ June 22, 2020

31. Australia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ July 1, 2020

32. Belgium ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช July 1, 2020

33. Belarus ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ July 1, 2020

34. China ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ (Beijing only) July 1, 2020

35. Sweden ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช July 1, 2020

36. Canada ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ July 1, 2020

37. Colombia ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด July 1, 2020

38. Kosovo ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ July 1, 2020

39. Malaysia ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ July 1, 2020

40. Moldova ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ July 1, 2020

41. Uzbekistan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ July 1, 2020

42. Taiwan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ July 1, 2020

43. Turkmenistan ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ July 1, 2020

44. Ukraine ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ July 1, 2020

45. Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ July 10, 2020

46. India ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ July 10, 2020

47. Pakistan ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ July 10, 2020

48. Algeria ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ July 15, 2020

49. Morocco ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ July 15, 2020

50. Philippines ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ July 15, 2020

51. South Africa ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ July 15, 2020

52. Georgia ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช (only for Georgia City) July 15, 2020

53. UK England ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง July 15, 2020

55. Kuwait ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ July 15, 2020

56. Libya ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ July 15, 2020

57. Cyprus (Turkish side) June 1, 2020

58. Russia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ July 15, 2020

59. Bulgaria ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ June 10, 2020

60. Brazil ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท August 1, 2020

61. Armenia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ August 1, 2020

62. France ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท August 1, 2020

63. Greece ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท June 10, 2020

64. Germany ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช June 15, 2020

65. Spain ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ August 1, 2020

66. Italy ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น August 1, 2020

67. Austria ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น June 15, 2020

68. Azerbaijan ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ June 15, 2020

69. Czech Republic ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ June 15, 2020

70. USA ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ September 1, 2020

71. Switzerland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ June 15, 2020

72-UAE first flight to Beirut airport on July 1, 2020

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
ย