Passport Requirments

Atravelux Travel Tips and Aedvisory!!

INFOGRAPHIC: Upang hindi magkaproblema ang iyong aplikasyon ng pasaporte, siguraduhing tama at kumpleto ang mga dadalhing requirement sa DFA.

Kung magrere-renew ka ng maroon passport, hindi mo na kailangang magdala ng birth certificate maliban na lang kung gagamitin mo ito bilang proof of filiation (parentage) para sa renewal ng kasamang aplikante na menor de edad.

May tanong ka sa pagkuha ng pasaporte? Baka nasagot na ito ng DFA: http://bit.ly/FAQsPassportApostille

Globe: 0917-633-5246 / 0917625-2150

Smart: 0908-873-9041

Email Address: atravelux@gmail.com

Facebook page: Atravelux Travel and Tours

Visit our Website: www.atraveluxtravelandtours.agency

Feel free to visit us in our office: 8:30 AM TO 5:30 PM

730-A DON JUICO AVENUE ANUNAS, Angeles City. Pampanga

Credits to the owner DFA..Thanks

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags